Bostadsproduktion

Byggmästare Sven Eriksson projektledare och ansvarig för byggnationen.
Almen 2, Malmö. Arkitekt SAR Jan Bergfelt, arkitekt SAR Peter Lingstrand.
 
 
  Fasad  
 
  kv.Almen
kv.Almen
kv.Almen


  Planritningar  
 
  kv.Almen
kv.Almen
kv.Almen


  Situationsplan  
 
  kv.Almen
 
  Tillbaka