Bostadsproduktion

Nedan exempel på LM Byggs nybyggnation av bostadsfastigheter i Skåne med tyngdpunkten förlagd till Malmöregionen.

  kv.Almen 2
kv.Storseglet 1
kv.Vångkarlalyckan
kv.Högamölla
  kv.Almen 2, Malmö kv.Storseglet 1, Malmö kv.Vångkarlalyckan 4, Malmö kv.Högamölla 9, Malmö
  kv.Hjälmaren 11 kv.Måsen 14 kv.Hackspetten kv.Hjälmen
  kv.Hjälmaren 11, Malmö kv.Måsen 14, Malmö kv.Hackspetten 5, Malmö kv.Hjälmen 10, Malmö
  Svedalahem, Bara
Svedalahem, Klågerup
kv.August
Kv. Brynjan 2
  Svedalahem, Bara Svedalahem, Klågerup kv.August, Skurup Kv. Brynjan 2, Malmö
  kv.Gåsen  
  kv.Gåsen 8, Malmö  


 

Villor

 
  Burlöv
Burlöv
Burlöv
Sandby
  Brudsporren
stolpahus nr. 1
Burlöv
Brudsporren
stolpahus nr. 2
Burlöv
Brudsporren, stolpahus nr. 3
Burlöv
Villa, Sandby
  Sandby
Sandby
 
  Villa i Valleberga, Ystad Villa, Dalby      LM Bygg AB, Västergatan 32, 211 21 Malmö
Telefon 040-300080
Fax 040-300081
e-post: info@lmbygg.se
Hemsida: www.lmbygg.se
Copyright 2016, all rights reserved