Bostadsproduktion

Byggmästare Sven Eriksson projektledare och ansvarig för byggnationen.
Svedalahem, Bara. Arkitekt SAR Jan Bergfelt, arkitekt SAR Peter Lingstrand.
 
 
  Fasad  
 
  Svedalahem, Bara
Svedalahem, Bara
Svedalahem, Bara
 
 
  Tillbaka