Ombyggnad av bostadsfastigheter

Byggmästare Sven Eriksson projektledare och ansvarig för byggnationen.
Hackspetten 5, Malmö. Arkitekt SAR Mats Mörnhed.
 
 
  Fasad  
 
  kv.Hackspetten
kv.Hackspetten


  Planritningar  
 
  kv.Hackspetten
kv.Hackspetten
kv.Hackspetten
  kv.Hackspetten
kv.Hackspetten
kv.Hackspetten


  Situationsplan  
 
  kv.Hackspetten
  Produktion  
 
  kv.Hackspetten
 
  Tillbaka