Ombyggnad av bostadsfastigheter

Byggmästare Sven Eriksson projektledare och ansvarig för byggnationen.
Högamölla 9, Malmö. Arkitekt SAR Jan Bergfelt, arkitekt SAR Peter Lingstrand.
 
 
  Fasad  
 
  kv.Högamölla
kv.Högamölla
kv.Högamölla
kv.Högamölla
kv.Högamölla


  Flygfoto  
 
  kv.Högamölla


  Planritning  
 
  kv.Högamölla
kv.Högamölla
kv.Högamölla
kv.Högamölla


  Situationsplan  
 
  kv.Högamölla
kv.Högamölla
 
  Tillbaka