Förvaltningsfastigheter

Byggmästare Sven Eriksson projektledare och ansvarig för byggnationen S:t Lars, sjukhus (Akut), Lund
Arkitekt SAR Yngve Lundqvist, Lund
 
 
  Fasad  
 
  S:t Lars

 
  Tillbaka