Ombyggnad av bostadsfastigheter

Byggmästare Sven Eriksson projektledare och ansvarig för byggnationen.
Brynjan 3, Malmö. Arkitekt SAR Jan Bergfelt, arkitekt SAR Peter Lingstrand.
 
 
  Fasad  
 
  kv. Brynjan 3
 
 
  Tillbaka